Zettle Partnerships

Du har fått den här länken för att hänvisa ett företag till Zettle av din Zettle-partnerskapskontakt. För att hänvisa ett företag, vänligen fyll i informationen nedan och klicka på skicka.

Mer information finns i Zettles sekretesspolicy.


PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) är ett luxemburgskt kreditinstitut som står under tillsyn av Luxemburgs finanstillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier

Copyright © 2021 PayPal Inc.